WAT IS BLOEDSTOLLING?

Stolling ontstaat bij de ‘reparatiewerkzaamheden’ die het lichaam start als een bloedvat kapot gaat. Ons bloedvatstelsel is een gesloten buizenstelsel dat allerlei stoffen vervoert. Ook worden er afvalstoffen afgevoerd. De bloedvaten hebben een stevige wand die ervoor zorgt dat het bloed binnen het stelsel blijft. 
 
Wanneer deze wand kapotgaat, stroomt het bloed in de omgevende weefsels. Afhankelijk van de grootte en de plaats van het gat in de bloedvatwand ontstaat grote of kleine schade. Een bloedvat kan bijvoorbeeld kapotgaan door een ongeval of een stomp. Ook als de kwaliteit van de bloedvatwand achteruitgaat, gaat deze gemakkelijker kapot. 
 
Gebeurt dit, dan begint het lichaam direct met reparatiewerkzaamheden. Dit proces noemen we het stollingsproces. Om het gat te dichten wordt binnen een paar minuten een tijdelijke ‘damwand’ gebouwd. Omdat dit wandje niet stevig genoeg is, wordt tegelijkertijd een stevige damwand, het stolsel, gebouwd. Pas als de bloedvatwand zich heeft hersteld, wordt dit stolsel weer afgebroken. 
 
 

HET REPARATIEPROCES 

De materialen die nodig zijn om snel een damwand te bouwen en het gat definitief te dichten, circuleren voortdurend in de bloedvaten. Er zijn voldoende bouwmaterialen in het bloed aanwezig om onmiddellijk aan het werk te gaan als dat nodig is. Die bouwmaterialen zijn bloedplaatjes en stollingseiwitten. Gaat de bloedvatwand kapot, dan wordt door de bloedplaatjes binnen een paar minuten een damwandje aangelegd. Die bloedplaatjes worden aangetrokken door het kapotte stuk in de bloedvatwand en gaan er tegenaan liggen. 
 
Tegelijkertijd worden de andere bouwmaterialen, de stollingseiwitten, actief. Zij gaan aan het werk om een stevige damwand – een stolsel – te bouwen in de bloedvatwand. Als het klaar is, is er in de bloedvatwand een stevig stolsel, een bloedprop, ontstaan. Dit stolsel ziet eruit als een gevlochten netwerkje van eiwitdraden. De bloedvatwand heeft nu de kans om zichzelf te herstellen. Is dit klaar, dan heeft het stolsel zijn werk gedaan en ziet alles er weer uit als voorheen. 
 

ONGEWENSTE STOLLING 

Soms komt het stollingsproces op gang zonder dat dit de bedoeling is. De bloedvatwand is bijvoorbeeld niet kapot, dus er hoeven helemaal geen reparatiewerkzaamheden te worden verricht. Wanneer de stolling dan toch op gang komt en zich uitbreidt in het bloedvat, ontstaat een risico op een bloedstolsel in het bloedvat zelf. Dit stolsel sluit het bloedvat geheel of gedeeltelijk af en kan de doorstroming van het bloed beperken of zelfs verhinderen. Dit verschijnsel noemen we trombose. Het is ook mogelijk dat een stukje van die bloedprop afbreekt, wordt meegevoerd en op een andere plek in het lichaam vastloopt. Dat verschijnsel noemen we embolie.